ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (ΟργάνωσηΟικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/Α). 1993/39 1993