ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νέων Στύρων στο Δήμο Στυραίων. 2001/181 2001