ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΙ ΛΗΜΝΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΙ ΛΗΜΝΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από