ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013