ΝΟΜΟΣ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ - ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ - ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από