ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μετονομασία του Δήμου Λευκασίου του ΝομούΑχαΐας. 2008/17 2008