ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από