ΝΟΜΟΣ ΚΑΘΩΣ - ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΚΑΘΩΣ - ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από