ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΥΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΥΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από