ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Αχαΐας, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α). 1995/308 1995