ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας. 2012/110 2012