ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από