ΝΟΜΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιωνίας Θεσσαλονίκης 1993/116 1993