ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ - ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ -

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ - ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ -
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013