ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipal_Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016