ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΙΟΥ Η ΜΕΣΣΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΙΟΥ Η ΜΕΣΣΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιωνίας Θεσσαλονίκης 1993/116 1993
Κατάργηση του ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ιωνίας Θεσσαλονίκης. 1995/397 1995