ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από