ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ - ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ - ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από