ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ - ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ - ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ - ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ - ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Γαλαξειδίου. 1996/230 1996