ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Γ Τάξης στο Δήμο Ιστιαίας του Νομού Ευβοίας. 1992/197 1992
Εδαφική περιφέρεια έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Ευβοίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (Α90). 1995/304 1995