ΔΗΜΟΣ ΚΑΘΩΣ - ΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΘΩΣ - ΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014