ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 2005/92 2005