ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΞΥΝΟΜΑΥΡΟ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΞΥΝΟΜΑΥΡΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 539/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α’ 159). 2001/45 2001