ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#LocalDistrict


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά έδρας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Νομού Άρτας. 2008/136 2008