ΘΕΣΗ ΙΝSΡΕCΤΕURS

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΙΝSΡΕCΤΕURS
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κανονισμός Λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.). 2002/338 2002