ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΟ-ΧΕΛΙΟΥ 67 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 68

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΟ-ΧΕΛΙΟΥ 67 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 68
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου. 2002/193 2002