ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΙΚΗΣ ΕΥΖΩΝΩΝ ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΚΗΠΩΝ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΙΚΗΣ ΕΥΖΩΝΩΝ ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΚΗΠΩΝ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006