ΘΕΣΗ Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ ΜΑΤΡΩΖΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ ΜΑΤΡΩΖΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2014/4258 2014