ΘΕΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΚΑΤΗ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΚΑΤΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002