ΘΕΣΗ ΖΥΜΕΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΖΥΜΕΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 2/16.5.1959 (Α΄ 89) και του Π.Δ. 9/1989 (Α΄3). 2002/267 2002