ΘΕΣΗ ΣΧΙΣΤΟ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΣΧΙΣΤΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις». 1996/2446 1996
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2017/122 2017