ΘΕΣΗ ΤΟΑ1

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΤΟΑ1
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις. 2018/4568 2018