ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#LocalDistrict


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997