ΘΕΣΗ ΛΟΦΩΝ ΑΡΔΗΤΤΟΥ ΚΑΙ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΛΟΦΩΝ ΑΡΔΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. 1998/295 1998