ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων. 2008/194 2008