ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο Δήμο Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής. 2001/223 2001