ΘΕΣΗ Ε.Ι.Χ.

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ Ε.Ι.Χ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997