ΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Αυλιωτών της νήσου Κέρκυρας. 2002/320 2002