ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις. 2003/3139 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 423/1991 Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειου και Αρεταίειου. 2003/19 2003