ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΝΤΗ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΝΤΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#LocalDistrict
Ανήκει σε:


Αναφέρεται Από