ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από