ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΟΡΟΥΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΟΡΟΥΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις. 2003/3139 2003