ΘΕΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων. 2007/14 2007