ΘΕΣΗ ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΡΟΣ ΚΑΝΑΚΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΠΕΡΑΝΙ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΡΟΣ ΚΑΝΑΚΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΠΕΡΑΝΙ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από