ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαίρεση Δήμου Πατρέων σε διαμερίσματα. 1994/289 1994