ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΗΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διενέργεια αλιείας στα εσωτερικά νερά. 2003/99 2003