ΘΕΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία. 2009/3765 2009