ΘΕΣΗ ΗΟLΟTHURIA

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΗΟLΟTHURIA
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Ηοlοthuria spp. 2018/48 2018