ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΕΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΕΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area/CoastalArea


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996