ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2017/122 2017